Değerlerimiz

İLKELERİMİZ

Mısırlı Group;

İş ahlakı genel prensiplerini her zaman önde tutan, Çalışanlarının başarıları ile ödüllendiren ve ilişkilerini karşılıklı iyi niyet ve güven esasına dayandıran, Teknolojiyi yakından takip eden ve inovatif olan, Temel felsefesi mükemmel hizmet ve servis olan, Ekip ve takım çalışmasına önem veren bir firmadır.POLİTİKALARIMIZ

Kalite Politikamız;

Müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetini ve bağlılığını sağlamak için;

Yasal şartlar başta olmak üzere kalite yönetim sistem şartlarını eksiksiz yerine getiriyoruz.

Kalite sistemi anlayışımızı sürekli geliştireceğiz.

Müşteri taleplerini tam olarak karşılayacağız.

Çalışanlarımızın yetenek, bilgi ve gelişimlerine sürekli katkı sağlayacağız.

Tedarik süreçlerimizi geliştirerek, kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde kullanacağız.

Ürünlerimizin tamamında üstün kalite anlayışımızı uygulayacak ve öne çıkaracağız.


İSG ve Çevre Politikamız;

Oluşabilecek risklerin etkilerini en aza indirmek için tehlikeleri değerlendirmek ve koruyucu önlemler almak,

Çalışanlarımıza İSG ile ilgili eğitimler vererek bu konuda bilinci artırmak,

Herkesin katılımını sağlayarak yönetim sistemimizin sürekli gelişimini ve iyileşmesini sağlamak,

Gereken tedbirleri alarak oluşabilecek acil durumlara karşı hazırlıklı olmak, tüm yasal yükümlülükleri yerine getirmektir.

Çevre boyutları ile ilgili tüm yasal gereklilikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak,

Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp hammadde kullanımını azaltarak, doğal kaynakların korunması sağlamak,

Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak,

Çevresel performansımız sürekli iyileştirilmesi yönünde çevre yönetim sistemimizi geliştirmek,

Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışanlarımızı, taşeronlarımızı ve çevre halkını bilinçlendirerek, katılımlarını sağlamak,

Ürünün çevresel etkilerinin iyileştirilebilmesi için tedarikçilerle ve müşterilerle sürekli iletişim içerisinde bulunmak,

Üretim, taşıma, stoklama, işletme, arıtma ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atık miktarını azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek,

Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sağlık, güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturmaktır.

Videolar

Daha Fazlası..

Ürünler

Daha Fazlası..

Haberler

Daha Fazlası..

Referanslarımızdan Bazıları